Корпоративно и търговско право

Правни услуги в областта на корпоративното и търговско право

Ние предоставяме правни услуги, свързани с целия цикъл на бизнес операциите на клиента, включително:

• Учредяване на дружества;
• Откриване на банкови сметки;
• Корпоративно управление, включително изготвяне на вътрешни актове, резолюции и други документи и регистриране на промените в корпоративната структура в Търговския регистър;
• Изготвяне и договаряне на различни видове търговски споразумения;
• Сливане и придобиване;
• Лицензиране;
• Арбитраж и съдебни спорове.