Вещно право и строителство

Правни услуги в областта на вещното право и строителството

Ние предлагаме пълен спектър от правни услуги в област на недвижимите имоти и строителството, включително:

• Придобиване и сливане на парцели;
• Промяна на предназначението и зониране на парцели;
• Съдействие за получаване на разрешения за строеж;
• Изготвяне на договори за проектиране, строителство и надзор и договаряне на техните условия;
• Контрол на изпълнението на строителни договори;
• Подготовка и договаряне на искове, възникващи в хода на строителния процес;
• Изготвяне и договаряне на лизингови договори;
• Арбитраж и съдебни спорове.