Трудово право

Правни услуги в областта на трудовото право

Ние предоставяме професионална подкрепа на клиентите при навигацията им в сложната среда на българското трудово право. Услугите ни включват, наред с другото:

• Изготвяне на вътрешните правила и политики на работодателя;
• Изготвяне на трудови договори;
• Съвети относно прилагането на трудовото законодателство в ежедневните операции на клиента, например по въпроси като отпуски, бонуси, социални програми, събития за тийм билдинг и т.н .;
• Съдействие за прекратяване на трудовите договори;
• Процесуално представителство.